آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

ویژه بزرگسالان

 

در این دوره کتاب های Top Notch ازانتشارات لانگمن که ویرایش سوم آنها استفاده می شود. با سطحی که کتاب داردومکالمه های روان و به روز وتمرین های گوناگون، حالت جدید آزمون و تمرین ها باعث می شود که یادگیری زبان آموزان بسیار پایدار و قوی می شود.

شرط موفقیت بزرگسالان انگیزه قوی و کافی ، همچنین استمرار در آموزش می باشد.

Summit

بعد از کتاب Top Notch کتاب های SUMMIT در سطح پیشرفته تدریس می شود.با توجه به تاکید زیاد موسسه به مهارت Speaking خوشبختانه زبان آموزاندر این مهارت پیشرفت فوق العاده ای دارند.

دوره مکالمه کاربردی ویژه اولیاء

این دوره ویژه پدران ومادران گرامی زبان آموزان طراحی شده به صورت حضوری وآنلاین می باشد. تاکید در این دوره به اصول ساده صحبت کردن می باشد. وشرکت کنندگان در دوره باید براساس نیاز روزانه مکالمه داشته باشند.کاملا کاربردی است.

ادامه مطلب...


آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهان شهر - بلوار شاهد،خیابان تعاون 5،خوارزمی شرقی،کوچه شبنم
 تلفن : 03136515800