آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

آموزشگاه زبان کاج

آموزشگاه زبان کاج در سال 1385 با مجوز رسمی از اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان فعالیت آموزشی خود را در اصفهان (سپاهان شهر) آغاز نمود.

وبا توجه محیط فرهنگی این منطقه واساتید مجرب وروش های نوین وکتب به روز آموزشی سعی در بهترین آموزش به زبان آموزان خود را داشته است. امیدواریم که در این موفق بوده باشیم.

ویژه بزرگسالان

 

در این دوره کتاب های Top Notch ازانتشارات لانگمن که ویرایش دوم آنها استفاده می شود. با سطحی که کتاب داردومکالمه های روان و به روز وتمرین های گوناگون، حالت جدید آزمون و تمرین ها باعث می شود که یادگیری زبان آموزان بسیار پایدار و قوی می شود.

شرط موفقیت بزرگسالان انگیزه قوی و کافی ، همچنین استمرار در آموزش می باشد.