آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

آموزشگاه زبان کاج

آموزشگاه زبان کاج در سال 1385 با مجوز رسمی از اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان فعالیت آموزشی خود را در اصفهان (سپاهان شهر) آغاز نمود.

وبا توجه محیط فرهنگی این منطقه واساتید مجرب وروش های نوین وکتب به روز آموزشی سعی در بهترین آموزش به زبان آموزان خود را داشته است. امیدواریم که در این موفق بوده باشیم.

ویژه نوجوانان 13 تا 17 سال

در این دوره کتابهای Hey There تدریس می گردد. با توجه به نیاز نوجوانان به تقویت مهارت های گوناگون این سری کتابها نیاز آنها را برآورده می سازد. زبان آموزان با قدرت تولید، تکمیل وارائه یک مکالمه روان را داشته باشد. خلالی که چندین سال از سطح کودکان به بزرگسالان وجود داشت با این کتابها برطرف گردید. این کتاب ها براساس فرهنگ کشورمان بومی سازی شده و مجوز انتشار از ارشاد و آموزش و پرورش دارد.