آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

ویژه نوجوانان 13 تا 17 سال


در این دوره کتابهای Got it تدریس می گردد. با توجه به نیاز نوجوانان به تقویت مهارت های گوناگون این سری کتابها نیاز آنها را برآورده می سازد. زبان آموزان با قدرت تولید، تکمیل وارائه یک مکالمه روان را داشته باشد. خلالی که چندین سال از سطح کودکان به بزرگسالان وجود داشت با این کتابها برطرف گردید. این کتاب ها براساس فرهنگ کشورمان بومی سازی شده و مجوز انتشار از ارشاد و آموزش و پرورش دارد.


آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهان شهر - بلوار شاهد،خیابان تعاون 5،خوارزمی شرقی،کوچه شبنم
 تلفن : 03136515800