آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

آموزشگاه زبان کاج

آموزشگاه زبان کاج در سال 1385 با مجوز رسمی از اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان فعالیت آموزشی خود را در اصفهان (سپاهان شهر) آغاز نمود.

وبا توجه محیط فرهنگی این منطقه واساتید مجرب وروش های نوین وکتب به روز آموزشی سعی در بهترین آموزش به زبان آموزان خود را داشته است. امیدواریم که در این موفق بوده باشیم.

ویژه کودکان 8 تا 12 سال

دراین دوره بااستفاده از جدیدترین کتب آموزشی انتشارات اکسفورد یعنی کتابهای Family and Friends  تدریس صورت می گیرد. این مجموعه شامل شش کتاب می باشد که بر روی هر چهار مهارت زبان آموزی شنیدن صحبت کردن نوشتن وخواندن تاکید زیادی دارد. زبان آموزان با تمرین مرتب فیلم وبازی های متنوع وروش های جدید آموزش به همراه استفاده ازکتا ب های Story Books و Reading-Writings که در کنار این مجموعه تدریس می گردد، یادگیری بسیار پایدار وعمیق دارند.