آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

funny

Jake:I was stuck in ELEVATOR for 1 hrs, due to electric failure.


Mr.Bean:Ya me too, I was stuck on ESCALATOR for 3 hrs.

joke10

joke9

8

joke7

 

joke6

????Can you

Joke5

joke4

 

 

joke3

 

Got the point?

share your comments please?

ادامه مطلب...

joke

if you got the point share it with us!!!!
مشاهده مطالب قدیمی تر...

آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهانشهر، تعاون 4، آموزشگاه زبان کاج
 تلفن : 36514361