آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

آموزشگاه زبان کاج

آموزشگاه زبان کاج در سال 1385 با مجوز رسمی از اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان فعالیت آموزشی خود را در اصفهان (سپاهان شهر) آغاز نمود.

وبا توجه محیط فرهنگی این منطقه واساتید مجرب وروش های نوین وکتب به روز آموزشی سعی در بهترین آموزش به زبان آموزان خود را داشته است. امیدواریم که در این موفق بوده باشیم.

funny

Jake:I was stuck in ELEVATOR for 1 hrs, due to electric failure.


Mr.Bean:Ya me too, I was stuck on ESCALATOR for 3 hrs.

joke10

joke9

8

joke7

 

joke6

????Can you

Joke5

joke4

 

 

joke3

 

Got the point?

share your comments please?

ادامه مطلب...

joke

if you got the point share it with us!!!!