آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

Ebooks for top notch & summit student

Ebooks

English Prepositions List
A complete list of the 150 English prepositions, with 370 example sentences. 

 Top 20 Business Vocabulary
Word lists with definitions of useful vocabulary from key areas of business today.

 

 

 

 

 

 

 Reference:EnglishClub

Tess's Tree درخت تس (ویژه کودکان) با ترجمه فارسی

  Tess's Tree 

(درخت تس (ویژه کودکان)با ترجمه فارسی  )  

راهنمای خطاهای رایج در انگلیسی و تصحیح آن

دانلود کتاب

501 Synonym & Antonym Questions
  IELTS Speaking Real Test

آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهان شهر - بلوار شاهد،خیابان تعاون 5،خوارزمی شرقی،کوچه شبنم
 تلفن : 03136515800