آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

آموزشگاه زبان کاج

آموزشگاه زبان کاج در سال 1385 با مجوز رسمی از اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان فعالیت آموزشی خود را در اصفهان (سپاهان شهر) آغاز نمود.

وبا توجه محیط فرهنگی این منطقه واساتید مجرب وروش های نوین وکتب به روز آموزشی سعی در بهترین آموزش به زبان آموزان خود را داشته است. امیدواریم که در این موفق بوده باشیم.

Ebooks for top notch & summit student

Ebooks

English Prepositions List
A complete list of the 150 English prepositions, with 370 example sentences. 

 Top 20 Business Vocabulary
Word lists with definitions of useful vocabulary from key areas of business today.

 

 

 

 

 

 

 Reference:EnglishClub

Tess's Tree درخت تس (ویژه کودکان) با ترجمه فارسی

  Tess's Tree 

(درخت تس (ویژه کودکان)با ترجمه فارسی  )  

راهنمای خطاهای رایج در انگلیسی و تصحیح آن

دانلود کتاب

501 Synonym & Antonym Questions
  IELTS Speaking Real Test