آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

ثبت نام کلاس هاي آنلاين وحضوری ترم تابستان 1400 دوره ویژه 7تا 14 سال با روش نوین ومنحصر به فرد فقط وفقط مکالمه ثبت نام ترم تابستان 1400 حضوري وآنلاين 

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی تابستان 99 تا بهار1400

ترم 1   تابستان Summer semmester

شروع ترم  :  99/3/24    پایان ترم:99/4/24

ترم 2 تابستان Summer semmester

شروع ترم: 99/4/28      پایان ترم:99/5/28

ترم 3 تابستان Summer semmester

شروع ترم: 99/6/1      پایان ترم:99/7/10

ترم 1پاییز99 Fall semmester

شروع ترم :99/7/14       پایان ترم:99/8/20

ترم 2پاییز99 Fall semmester

شروع ترم :99/8/24       پایان ترم:99/9/24

Winter semmester ترم1 زمستان 99

  شروع ترم:99/9/29     پایان ترم:99/11/8

  

Winter semmester ترم2 زمستان 99

  شروع ترم:99/11/11     پایان ترم:99/12/13

 

ترم بهارSpring semmester1400

شروع ترم:99/12/16 پایان ترم:1400/2/8

ادامه مطلب...


آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهان شهر - بلوار شاهد،خیابان تعاون 5،خوارزمی شرقی،کوچه شبنم
 تلفن : 03136515800