آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

ثبت نام کلاس هاي آنلاين ترم 2 زمستان 99 دوره ویژه 7تا 14 سال با روش نوین ومنحصر به فرد فقط وفقط مکالمه ثبت نام ترم 2زمستان 99 حضوري وآنلاين 

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی تابستان 99 تا بهار1400

ترم 1   تابستان Summer semmester

شروع ترم  :  99/3/24    پایان ترم:99/4/24

ترم 2 تابستان Summer semmester

شروع ترم: 99/4/28      پایان ترم:99/5/28

ترم 3 تابستان Summer semmester

شروع ترم: 99/6/1      پایان ترم:99/7/10

ترم 1پاییز99 Fall semmester

شروع ترم :99/7/14       پایان ترم:99/8/20

ترم 2پاییز99 Fall semmester

شروع ترم :99/8/24       پایان ترم:99/9/24

Winter semmester ترم1 زمستان 99

  شروع ترم:99/9/29     پایان ترم:99/11/8

  

Winter semmester ترم2 زمستان 99

  شروع ترم:99/11/11     پایان ترم:99/12/13

 

ترم بهارSpring semmester1400

شروع ترم:99/12/16 پایان ترم:1400/2/8

ادامه مطلب...


آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهانشهر، تعاون 4، آموزشگاه زبان کاج
 تلفن : 36514361