آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

آموزش زبان فرانسه

 

دوره های زبان فرانسه  موسسه زبان های خارجی کاج

مقطع بزرگسالان

دوره مکالمه ترمیک  زبان فرانسه  (A1. A2. B1)

ساعات

جلسات

ترم

سطح

١٢٠ دقیقه  هر جلسه

۱۷جلسه

۴

A1

١٢٠ دقیقه  هر جلسه

۱۷جلسه

۴

A2

١٢٠ دقیقه  هر جلسه

۱۷جلسه

۴

B1

 

دوره مکالمه فشرده  زبان فرانسه  ( A1. A2. B1. B2. C1 . C2 )

روز

ساعات

جلسه

سطح

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

۲۵

A1

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

٢٠

A2

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

۴٠

B1.B2

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

۳۰

C1. C2

منابع آموزشی زبان فرانسه :

Le Nouveau taxi     

   VITE et BIEN       

  

 

 

 

 

 

دوره مکالمه فشرده ویژه مهاجرت به کانادا                    

روز

ساعات

جلسه

سطح

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

۲۵

 

Etudes au Québec 1

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

٢٠

 

Etudes au Québec 2

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

۴٠

 

Etudes au Québec 3

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

۳۰

 

Etudes au Québec 4

دوره مکالمه فشرده ویژه مهاجرت به فرانسه                       

روز

ساعات

جلسه

سطح

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

۲۵

 

Etudes au France 1

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

٢٠

 

Etudes au France 2

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

۴٠

 

Etudes au France 3

۳ روز در هفته

١٨٠ دقیقه  هر جلسه

۳۰

 

Etudes au France 4

 

 

 

 

 

 

دوره آمادگی آزمون های سفارت فرانسه

TCF /  TCFQ  /  DELF / DALF

روز

ساعات

جلسه

سطح

۳ روز در هفته

١٢٠ دقیقه  هر جلسه

١٥

A1. A2

۳ روز در هفته

١٢٠ دقیقه  هر جلسه

۳۰

B1.B2

۳ روز در هفته

١٢٠ دقیقه  هر جلسه

٤۰

C1. C2

 

آزمون TCF زبان فرانسه مخفف Test de Connaissance du Français می باشد این آزمون توسط مرکز بین المللی مرکز مطالعات  آموزشی وزارت آموزش فرانسه CIEP  برگزار می شود و برای سنجش سطح زبان فرانسه دانشجویان یا کارکنان شرکت ها در کشور فرانسه و ایالت کبک کانادا استفاده می شود .

 

آزمون TCFQ زبان فرانسه مخفف  Test de Connaissance du Français pour Québecمی باشد این آزمون توسط مرکز بین المللی مرکز مطالعات  آموزشی وزارت آموزش فرانسه CIEP  برگزار می شود و برای سنجش سطح زبان فرانسه دانشجویان یا کارکنان شرکت ها در ایالت کبک کانادا استفاده می شود .

 

 DELF (Diplome d´Etude de Langue Francaise)   

DALF(Diplome Approfondi de Langue Francaise)

 این آزمونها توسط وزارت آموزش فرانسه سازماندهی می شوند. آزمونDELFشامل شش بخش است. پس از قبولی در 4 بخش اول شما اولین مدرک را دریافت می کنید و بعد از قبولی در 2 بخش آخر، شما مدرک دوم را دریافت می کنید. آزمونDALFبراساس آزمونDELFاست وشرکت در آن برای تحصیل در دانشگاه های فرانسه لازم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تراز نمرات زبان فرانسه و انگلیسی ویژه مهاجرت به کانادا

 

 

 

French Language

TCF/TCFQ

 

Proficient user

Independent user

Basic user

C2

C1

B2

B1

A2

A1

           

 

 

9

7    7.5     8

5.5    6    6.5

4     4.5      5

English Language

IELTS

 

 

تراز نمرات آزمون های سفارت فرانسه ویژه مهاجرت کانادا

TCF     TCFQ    

 

 

 

C2

 

C1

B2

B1

A2

A1

مهارت

7

6

5

-

-

-

Listening

7

6

5

-

-

-

Speaking

1

1

1

-

-

-

Reading

1

1

1

-

-

-

Writing

16

14

12

-

-

-

Points

 

 

 

دوره آمادگی آزمون های تخصصی ویژه  کانادا

OQLF

 

(Office Québécois de la Langue Française)  

 

آزمونOQLF

 

در استان کبک در کانادا، به منظور فعالیت در حوزه مشاغل نظامند، اخذ مجوز کار و عضویت در سازمانهای مربوطه امری ضروری است. از آنجائیکه آشنایی با زبان فرانسه و اصطلاحات تخصصی مربوط به هر حرفه امری کاملا بدیهی است، یکی از شرایط لازم جهت اخذ مجوز کار در کبک، تسلط کافی به این زبان است.

 بدین منظور، افرادی که به زبان فرانسه تحصیل نکرده اند، باید از سازمان زبان فرانسه در کبک

(Office Québécois de la Langue Française)  مدرک زبان فرانسه دریافت کنند.

 

لیست مشاغل نظام مند در کانادا

متخصص طب سوزنی

داروسازی

مدیریت

فیزیوتراپی

کشاورزی

روانشناسی

معماری

مامایی

نقشه برداری

تکنسین دندان

شنوایی سنجی

مهندسی پزشکی

زمین شناسی

رادیولوژی

وکالت

معلم مدرسه

شیمی

مترجم رسمی

حسابداری

مددکار اجتماعی

مشاوره

شهرسازی

دندانپزشکی

پرستاری

متخصص تغذیه

بهیاری

کارشناس بهداشت دهان و دندان

مهندسی جنگل

مهندسی

پزشکی

مترجم همزمان رسمی

دفتر اسناد رسمی

دامپزشکی

بینایی سنجی

چشم پزشکی

 

 

آمادگی آزمون مصاحبه سفارت کانادا

 


دوره زبان فرانسه ازطریق تئاتر

 

 

روز

ساعات

جلسه

سطح

۳ روز در هفته

١٢٠ دقیقه  هر جلسه

۱٠

A1. A2

۳ روز در هفته

١٢٠ دقیقه  هر جلسه

٢٠

B1.B2

۳ روز در هفته

١٢٠ دقیقه  هر جلسه

٣٠

C1. C2

 

ویژگی های مکالمه آزاد از طریق تئاتر:

1.این نوع مکالمه در دوره های ترمیک و فشرده اجرا می شود و زبان آموز بعد از پایان هر سطح , با گذراندن این دوره ٤ مهارت اصلی زبان را به طور کامل با توجه به سطح مربوطه تسلط خواهد داشت.

2.این دوره شامل افرادی می باشد که در مدت یادگیری زبان فرانسه وقفه کوتاه مدت یا بلند مدت افتاده و با تعیین سطح و گذراندن این دوره می توانند به سطح مربوطه ادامه دهند.

 

 

دوره های تخصصی زبان فرانسه

دوره توریسم و هتلداری 

در این دوره زبان آموزان می بایستی دوره زبان فرانسه در سطح  B2با موفقیت سپری نموده و در دوره توریسم و هتلداری شرکت نمایند.

سطح

جلسه

ساعات

روز

Tourisme 1

20

150 دقیقه هر جلسه

3 روز در هفته

Tourisme 2

20

150 دقیقه هر جلسه

3 روز در هفته

Tourisme 3

20

150 دقیقه هر جلسه

3 روز در هفته

 

 

دوره تجارت و امور بازرگانی

در این دوره زبان آموزان می بایستی دوره زبان فرانسه در سطح  B2 با موفقیت سپری نموده و در دوره تجارت و امور بازرگانی شرکت نمایند.

سطح

جلسه

ساعات

روز

Affaires  1

20

150 دقیقه هر جلسه

3 روز در هفته

Affaires  2

20

150 دقیقه هر جلسه

3 روز در هفته

Affaires  3

20

150 دقیقه هر جلسه

3 روز در هفته

 

 

 

 


آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهان شهر - بلوار شاهد،خیابان تعاون 5،خوارزمی شرقی،کوچه شبنم
 تلفن : 03136515800