آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

اطلاعات آموزشگاه

آموزشگاه زبان کاج در سال 1385 با مجوز رسمی از اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان فعالیت آموزشی خود را در اصفهان (سپاهان شهر) آغاز نمود.

وبا توجه محیط فرهنگی این منطقه واساتید مجرب وروش های نوین وکتب به روز آموزشی سعی در بهترین آموزش به زبان آموزان خود را داشته است. امیدواریم که در این موفق بوده باشیم.

موسس آموزشگاه: سید مجتبی سید حسینی -فرهنگی شاغل دراداره آموزش وپرورش ناحیه 3 اصفهان

آدرس: سپاهان شهر -تعاون 5- خوارزمی شرقی .کوچه شبنم

تلفن:-36511435-----09011911288------ 36515800

www.kajlc.ir

......................................................................................................


آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهان شهر - بلوار شاهد،خیابان تعاون 5،خوارزمی شرقی،کوچه شبنم
 تلفن : 03136515800