آموزشگاه زبان های خارجی کاج Kaj Language Center

ضرب المثل ها

ضرب المثلها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود. در اینجا تعدادی از ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه و معادل فارسی آن آورده شده است.

  • برای مشاهده ضرب المثل های انگلیسی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idioms

استفاده از اصطلاحات و جملات عامیانه در زبان انگلیسی باعث می شود تا زبان آموزان با اعتماد به نفس بهتری بتوانند منظور خود را در زبان انگلیسی بیان کنند. استفاده از این عبارات همچنین می تواند شما را قادر سازد تا بتوانید راحت تر و طبیعی تر به زبان دیگر صحبت کنید. استفاده اساتید آموزشگاه زبان کاج از این اصطلاحات و جملات نشانگر اهمیت شایان توجه این آموزشگاه به این مسئله مهم است.

از این رو توصیه می کنیم تا هر روز حتی برای مدت زمانی کوتاه این اصطلاحات را مطالعه کنید. تکرار این عبارات موجب می شود تا در هنگام صحبت کردن آنها را زودتر به خاطر بیاورید. توجه داشته باشید که این اصطلاحات بیشتر در صحبت کردن رایج است و در  Writing بهتر است تا از ساختار های رسمی تر استفاده کنید. البته می توان این عبارات را در Writing دوستانه و یا غیر رسمی نیز استفاده نمود.

  • با کلیک کردن بر روی تصویر زیر می توانید تعدادی از این اصطلاحات را مطالعه کنید.

اصطلاحات

idiom

ادامه مطلب...

clothing

dressed to kill

بهترین لباس را پوشیدن

idiom

Cat got your tongue

گربه زبونت رو خورده؟

today's idioms

All thumbs
دست و پا چلفتی

آموزشگاه زبان های خارجی کاج

 آدرس: اصفهان، سپاهانشهر، تعاون 4، آموزشگاه زبان کاج
 تلفن : 36514361